Zpět na služby

Školení BOZP

Každý zaměstnavatel je povinen provádět v rámci výchovy svých zaměstnanců předepsaná školení. Tato školení musí být prováděna v předepsaném rozsahu.

Vyhledáváme rizika možného ohrožení zdraví a zpracováváme provozní předpisy v rozsahu požadavků platných právních a technických předpisů.

Provádíme aktualizaci již zpracovaných provozních předpisů v souladu s platnými předpisy:

Provádíme:

 • Vstupní školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • Úvodní školení bezpečnosti práce na pracovišti
 • Periodické školení bezpečnosti práce zaměstnanců
 • Periodické školení vedoucích zaměstnanců
 • Mimořádné školení
 • Školení po pracovním úrazu
 • Periodické školení vedoucích pracovníků

Odborná školení zaměstnanců:

 • Školení řidičů z povolání do 3,5t a zaměstnanců používajících při výkonu práce motorové vozidlo
 • Řidiči – obsluhy manipulačních motorových vozíků
 • Obsluhy dřevoobráběcích strojů
 • Obsluhy motorových řetězových pil
 • Pracovníci provádějící stavební a montážní činnost

Tuto službu provozujeme ve spolupráci s dlouholetou a zkušenou firmou v oboru MOVOZ - Ľudovít Müller