Zpět na služby

Revize a zkoušky tlakových nádob a lahví

Provádíme a vyhodnocujeme stav, nebezpečí (rizika) tlakového zařízení pro jeho další provoz a vystavíme revizní zprávu Vašich tlakových nádob a lahví. Revize tlakových nádob provádíme za účelem zjištění technického stavu a bezpečné provozuschopnosti Vašich tlakových nádob. Tlakovou zkouškou ověříme pevnost a těsnost Vašeho tlakového zařízení při zkušebním přetlaku. Po vyhodnocení vystavíme revizní zprávu a označíme vaše zařízení dle ČSN o provedené zkoušce.