Zpět na služby

Revize a servis hydrantů

Revize hydrantového systému vyplývá ze zákona dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. §7 a jsme povini ji vykonat nejméně 1x ročně. Revize hydrantového systému se skládá z kontroly provozuschopnosti přístroje, tlakové zkoušky, kontroly značení.

Samotná kontrola provozuschopnosti se skládá z vizuální kontroly, kde technik kontroluje zda je hydrantový systém zásobován požární vodou, kontrola plombování, které odhalí, zda-li nebyl přístroj použit. Vizuální kontrola také zkoumá poškození hydrantové skříně (rez, deformace skříně). Dále se zkoumá, zda-li je hydrantový systém kompletní (hadice, proudnice, ventil). Následná kontrola jednotlivého příslušenství (prostupnost a funkčnost hadic, funkčnost pákového ventilu) prokáže provozuschopnost přístroje. V průběhu revize je měřen dynamický průtok vody v systému, při němž je také odčerpána voda a nečistoty v oběhu systému. Důležité je taktéž označení hlavního uzávěru vody, který musí být přístupný.

Při vyhovění normám je vyhotovena revizní zpráva o provozuschopnosti hydrantového zařízení.