Zpět na služby

Prodej a servis hasicích přístrojů

Mnoho lidí podceňuje význam hasicích přístrojů. Hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru. K vyhoření stačí několik minut, hasiči se mohou jen pokusit o to, aby se požár dále nerozšiřoval. Přitom hasicí přístroje lze velmi snadno a jednoduše použít a díky cenové dostupnosti je v dnešní době nezbytnou součástí každé firmy, rodinných domů či automobilů. Nejčastěji příjde člověk do styku s hasicím přístrojem v případě, že kolauduje nemovitost, kde je dnes již přítomnost hasicího přístroje dána zákonem. Dále pak jako vybavení bytu, garáže nebo automobilu. Při včasném zákroku je možné zmírnit dopad škod způsobených propukajícím požárem na minimum nebo mu dokonce předejít. S jistotou nelze říci, že by byl přístroj garancí ochrany Vašeho majetku, nicméně existuje spousta situací, kde hasicí přístroj pomohl získat čas pro vyproštění lidí a záchranu jejich životů nebo cenných věcí z objektů či automobilů dřivě, než-li jsou ohněm zcela pohlceny.

Hasicí přístroje dělíme dle obsahu v lahvích na práškové, vodní, pěnové, plynové a sněhové.

Vodní hasicí přístroj

Přístroj tohoto typu je vhodný převážně pro hašení oblastí s vysokou koncentrací papíru, dřeva a dalších pevných hořlavých látek, ale také alkoholu. Nevhodný v případě hašení například benzínu, nafty, líhu, ředidla, hořlavých plynů nebo také cenných materiálů v papírové podobě, neboť dokumenty vodní zásah znehodnotí. Vodní hasicí přístroj se nesmí užívat pro hašení elektrických zařízení pod proudem, na látky prudce reagující s vodou, například kyseliny, rostlinné a živočišné tuky a oleje.

Práškový hasicí přístroj

Přístroj tohoto typu je vhodný převážně pro hašení oblastí s výskytem elektrických zařízení pod proudem, benzínu, nafty, elektroniky, hořlavých plynů a pevných hořlavých materiálů. Nevhodný v případě, že tímto typem hasíme například dřevo, uhlí nebo textil. Práškový hasicí přístroj se nesmí užívat k hašení rostlinných tuků a olejů ve fritézách.

Pěnový hasicí přístroj

Přístroj tohoto typu je vhodný převážně pro hašení oblastí s výskytem pevných hořlavých látek jako je například dřevo nebo papír. Dále pak můžeme využít i pro hašení benzínu, nafty, olejů a tuků. Nevhodný v případě, že tímto typem hasíme například hořlavé plyny. Pěnový hasicí přístroj se nesmí užívat pro hašení elektrických zařízení pod proudem!

Plynový hasicí přístroj

Přístroj tohoto typu je vhodný převážně pro hašení oblastí s výskytem elektronických zařízení, výpočetní techniky, nosičů dat, archívů. Nevhodný v případě, že tímto typem hasíme v menších uzavřených prostorech bez dobré cirkulace vzduchu. Plynový hasicí přístroj je méně účinný v případě hašení pevných látek například dřeva a textilu.